Yaş Dönemlerine Göre ÖÖG Belirtileri


Okul Öncesi Dönemde ÖÖG Belirtileri


1. Dil becerileri ile ilgili zorluklar
» Kelime hazinesinin gelişimde yavaşlık
» Telaffuz etmede sorunlar
» Hikaye anlatmaya karşı ilgisizlik
» Geç konuşma
» El tercihinde gecikme

 

2. Belleğe ilişkin zorluklar
» Sayıları öğrenmeye ilişkin zorluklar
» Alfabeyi öğrenmeye ilişkin zorluklar
» Haftanın günlerini öğrenmede güçlükler
» Rutin işleri gerçekleştirme ile ilgili sorunlar

 

3. Dikkat problemleri
» Sakin biçimde oturarak dikkati odaklama ile ilgili sorunlar
» Sabırsızlık

 

4. İnce motor becerilere ilişkin zorluklar
» Makasla kesmek, ayakkabı bağcığını bağlamak gibi becerilerle ilgili sorunlar
» Çizim yapmaya yönelik isteksizlik

 

5. Diğer işlevlere ilişkin problemler
» Sakarlık
» Etkileşim kurmada beceriksizlik
» Sağ-sol karıştırma

 

İlkokul Döneminde ÖÖG Belirtileri

 

1. Dil becerileri ile ilgili zorluklar
» Okumayı öğrenmede gecikme
» Okuma konusunda isteksizlik
» Yazarken harf atlama ve ekleme
» Yönergeleri takip etmede zorluk
» Yeni kelimeler öğrenmede zorlanma
» Sözcük, hece çevirmek
» Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük
» Kafiyeli sözcüklerde güçlük
» Yabancı dil öğrenmede güçlük

2. Belleğe ilişkin zorluklar
» Sayıları öğrenmeye ilişkin zorluklar
» Alfabeyi öğrenmeye ilişkin zorluklar
» Haftanın günlerin, ayları öğrenmede güçlükler
» Rutin işleri gerçekleştirme ile ilgili sorunlar
» Bilgilerin hatırlanmasında zorluklar
» Yeni becerilerin edinilmesinde zorluklar

 

3. Dikkat problemleri
» Sakin biçimde oturarak dikkati odaklama ile ilgili sorunlar
» Sabırsızlık
» Tepkisellik
» Dikkatsizce hatalar yapmak
» Dikkatin kolayca dağılması

 

4. İnce motor becerilere ilişkin zorluklar
» Kalem tutmada beceriksizlik
» Ayakkabı bağcığını bağlamak gibi becerilerle ilgili sorunlar
» Resim yapmaya yönelik isteksizlik
» Harf ve sayıları kopyalamada zorlanma

 

5. Diğer işlevlere ilişkin problemler

» Sakarlık
» Zamanı öğrenmede güçlükler
» Matematiksel kavramları anlamada güçlük
» Düzenleme sorunları
» Yaşıtlarla ilişkilerde sorunlar
» Sağ-sol karıştırma

 

 

Ortaokul Döneminde ÖÖG Belirtileri

 

1. Dil Becerilerine İlişkin Zorluklar
» Okuma zorlukları
» Okuma konusunda isteksizlik
» Derse katılmama
» Kelime bulmakta zorluk
» Okunaksız yazı
» Yabancı dil öğrenmede güçlük

 

2. Belleğe İlişkin Zorluklar
» Matematiksel bilgilerin hatırlanmasında zorluklar
» Ezberlenmesi gereken bilgilerin hatırlanmasında zorluklar

 

3. Dikkate İlişkin Zorluklar
» Gereksiz konularda bilgi sahibi olma
» İnce detaylara önem verilmemesi
» Dikkatsizce hatalar yapma

 

4. İnce motor becerilere ilişkin zorluklar
» Okunaksız ya da yavaş yazma
» Yazma konusunda isteksizlik

 

5. Diğer işlevlere ilişkin problemler
» Öğrenme becerilerinde zoruklar
» Zaman ve mekan kousunda zorlanma
» Akranlar tarafından dışlanma
» Kendini kontrol etmede beceriksizlik

 

 

Lise ve Sonrası Dönemde ÖÖG Belirtileri

 

1. Dil Becerilerine İlişkin Zorluklar
» Açıklamaları anlama ve kavramada zorluklar
» Yabancı dil öğrenmede güçlük
» Yazılı anlatım becerilerinde zorlanma
» Bir konuyu özetlemekle ilgili zorluk

 

2. Belleğe İlişkin Zorluklar
» Sınavlara hazırlanma ile ilgili zorluklar
» Ezberlenmesi gereken bilgilerin hatırlanmasında zorluklar
» Yavaş çalışma

 

3. Dikkate İlişkin Zorluklar
» Gereksiz konularda bilgi sahibi olma
» İnce detaylara önem verilmemesi
» Dikkate beğlı bellek sorunları

 

4. İnce motor becerilere ilişkin zorluklar
» Okunaksız yazı

 

5. Diğer işlevlere ilişkin problemler
» Soyut konuları anlamada zorlanma
» Çıkarım yapmada zorlanma
» Kendini kontrol etmede beceriksizlik
» Çoktan seçmeli sınav almaya ilişkin zorlanma